Ylimääräinen korvaus - Extra bidrag

Jos sinulla on hoitokustannuksia joka ylittää 1000 € sääntömääräisten korvauksen jälkeen, voit hakea ylimääräistä korvausta hallitukselta. Täytä hakemus alla.

Om du har vårdkostnader som överstiger 1000 € efter att den stadgeenliga ersättningen har blivit beaktad, kan du ansöka om extra bidrag från styrelsen. Fyll i ansökan här nere.

 

Hakemus - Ansökan