Apteekit - Apotek

Sairauskassa Sellulla on laskutussopimus seuraavien apteekkien kanssa:
Sjukkassan Sellu har faktureringsavtal med följande apotek: 


J= laskutussopimus työssäkäyvät / faktureringsavtal för försäkrade i anställningsförhållande
E= laskutussopimus eläkeläis- ja muu vakuutettu/ faktureringsavtal för pensionär- och övrig försäkad

POHJANMAA / ÖSTERBOTTEN 


KESKI-POHJANMAA / MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

- Alavetelin sivuapteekki ( J )

POHJOIS-POHJANMAA / NORRA ÖSTERBOTTEN


ETELÄ-POHJANMAA / SÖDRA ÖSTERBOTTEN

- Soinin apteekki ( J )
- Ylistaron apteekki ( J )

Kerro apteekin henkilökunnalle reseptilääkettä ostaessasi kun näytät Kela-korttiasi, että olet Sairauskassa Sellun työssäkäyvä / eläkeläisvakuutettu. Eläkeläisvakuutettu (myös muu vakuutettu) maksavat omakustannusosuutensa kassalla. Kelan:n 50 euron vuotuista alkuomavastuuta sairauskassa ei korvaa. 

Meddela i samband med att du visar upp ditt FPA-kort vid apoteket när du hämtar ut receptbelagd medicin att du är Sjukkassan Sellus arbetande / pensionärsförsäkrad. Pensionärsförsäkrade (även övrig försäkrad) betalar sin egenandel vid kassan. 
FPA:s årliga initialsjälvrisk på 50 euro ersätts inte av sjukkassan.