Apteekit - Apotek

Sairauskassa Sellulla on laskutussopimus seuraavien apteekkien kanssa:
Sjukkassan Sellu har faktureringsavtal med följande apotek: 


J= laskutussopimus työssäkäyvät jäsenet / faktureringsavtal för medlemmar i anställningsförhållande
E= laskutussopimus eläkeläisjäsenet / faktureringsavtal för pensionärsmedlemmar

POHJANMAA / ÖSTERBOTTEN 


KESKI-POHJANMAA / MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

- Alavetelin sivuapteekki ( J )

POHJOIS-POHJANMAA / NORRA ÖSTERBOTTEN


ETELÄ-POHJANMAA / SÖDRA ÖSTERBOTTEN

- Soinin apteekki ( J )
- Ylistaron apteekki ( J )

Kerro apteekin henkilökunnalle reseptilääkettä ostaessasi, että olet Sairauskassa Sellun työssäkäyvä / eläkeläis jäsen. Eläkeläisjäsenet (myös ulkojäsenet) maksavat omakustannusosuutensa kassalla. 
Kelan:n 50 euron vuotuista alkuomavastuuta sairauskassa ei korvaa. 

Meddela apoteket när du hämtar ut receptbelagd medicin att du är Sjukkassan Sellus arbetande / pensionärs medlem. Pensionärsmedlemmar (även externmedlemmar) betalar sin egenandel vid kassan. 
FPA:s årliga initialsjälvrisk på 50 euro ersätts inte av sjukkassan.