Ajankohtaista - Aktuellt


Tutkimus ja hoitomääräys - Undersöknings- och behandlingsordination
  • Lääkärin kirjallinen tutkimus- ja hoitomääräys (lähete) tulee jatkossakin liittää korvaushakemukseen (fysikaalinen hoito, radiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, apuvälineet)
  • Läkarens skriftliga undersöknings- och behandlingsordination (remiss) bör även i fortsättningen bifogas till ersättningsansökan (fysikalisk behandling, radiologisk undersökning, laboratorieundersökning, hjälpmedel)