Ajankohtaista - Aktuellt


Vakuutusmaksu -  Försäkringsavgiften

  • 1.1.2023 alkaen työssäkäyvien vakuutusmaksu on 1,3% ja eläkeläisten 1,9%
  • Fr.o.m 1.1.2023 är försäkringsavgiften 1,3% för försäkrade i arbetsförhållande samt 1,9% för pensionärer.


Tutkimus ja hoitomääräys - Undersöknings- och behandlingsordination

  • Lääkärin kirjallinen tutkimus- ja hoitomääräys (lähete) tulee jatkossakin liittää korvaushakemukseen (fysikaalinen hoito, radiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, apuvälineet)
  • Läkarens skriftliga undersöknings- och behandlingsordination (remiss) bör även i fortsättningen bifogas till ersättningsansökan (fysikalisk behandling, radiologisk undersökning, laboratorieundersökning, hjälpmedel)