Ajankohtaista - Aktuellt


Kesän poikkeavat aukioloajat*: 

  • V. 22-23 avoinna to 12-15, pe 8-15
  • V. 30 SULJETTU
  • V. 31-32 avoinna to 12-15, pe 8-15
*Pyydämme ystävällisesti maksamaan laskun, mikäli se erääntyy kyseisenä ajankohtana. Merkitse laskulle, että se on maksettu. Kesälomien vuoksi korvausten maksaminen viivästyy.

Sommarens avvikande öppettider*:

  • V. 22-23 öppet to 12-15, fre 8-15
  • V. 30 STÄNGT
  • V. 31-32 öppet to 12-15, fre 8-15

*Vänligen betala fakturorna som förfaller under dessa tidpunkter och anteckna på fakturan att den är betald. På grund av semestertider fördröjs utbetalning av ersättningarna.Tutkimus ja hoitomääräys - Undersöknings- och behandlingsordination
  • Lääkärin kirjallinen tutkimus- ja hoitomääräys (lähete) tulee jatkossakin liittää korvaushakemukseen (fysikaalinen hoito, radiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, apuvälineet)
  • Läkarens skriftliga undersöknings- och behandlingsordination (remiss) bör även i fortsättningen bifogas till ersättningsansökan (fysikalisk behandling, radiologisk undersökning, laboratorieundersökning, hjälpmedel)