Hautausavustus - Begravningsbidrag

Hautausavustus 

Kun Sairauskassa Sellun jäsen kuolee omainen voi hakea hautausavustusta. 
Avustuksen määrä on 300 euroa. Avustus maksetaan pääsääntöisesti jäsentiedoissa olevalle tilille, ellei kuolinpesän tiliä ole ehditty sulkea.
Hautausavustusta voi hakea asioimalla toimistolla, sähköpostitse tai puhelimitse.


Begravningsbidrag

När Sjukkassan Sellus medlem avlider kan anhörig ansöka om begravningsbidrag. 
Begravningsbidragets belopp är 300 euro. Bidraget utbetalas i allmänhet till det konto som finns i vårt medlemsregister, ifall inte dödsboets konto har hunnit avslutas. 
Begravningsbidraget kan ansökas via kontoret, per e-post eller telefon.