Hautausavustus - Begravningsbidrag

Hautausavustus 

Omainen voi hakea hautausavustusta, mikäli Sairauskassa Sellun vakuutettu menehtyy. 
Avustuksen määrä on 500 euroa (1.1.2023 alkaen) 
Avustus maksetaan ensisijaisesti kuolinpesän tilille, ellei kuolinpesän tiliä ole ehditty sulkea.
Hautausavustusta voi hakea asioimalla toimistolla, sähköpostitse tai puhelimitse.


Begravningsbidrag

Anhörig till Sjukkassa Sellus försäkrad kan ansöka om begravningsbidrag om den försäkrade avlider. 
Begravningsbidragets belopp är 500 euro (fr.o.m. 1.1.2023) 
Bidraget utbetalas i första hand till dödsboets konto, ifall inte dödsboets konto har hunnit avslutas. 
Begravningsbidraget kan ansökas via kontoret, per e-post eller telefon.