Jäämässä eläkkeelle? - Pensionering på kommande?

Eläköityminen

Ilmoita sairauskassalle mikäli jäät eläkkeelle ja haluat jatkaa vakuutettuna. Vakuutussuhde voi myös jatkua mikäli jäät kuntoutustuelle. Täytä hakemus, niin olemme yhteydessä sinuun. 

Pensionering

Vänligen meddela sjukkassan om du går i pension och vill fortsätta som försäkrad. Försäkringsförhållandet kan även fortsätta om du blir beviljad rehabiliteringsstöd. Fyll i ansökan, så är vi i kontakt med dig.

Hakemus - Ansökan