Eläkejäseneksi - Bli pensionärsmedlem

 Kun jäät eläkkeelle voi hakea Sellun eläkeläisjäsenyyttä. Täytä hakemus alla. 

 När du går i pension kan du ansöka om pensionärsmedlemskap i Sellu. Fyll i ansökan nere.

 

Hakemus - Ansökan