Yleisohjeet 2024

Voimassa 1.1.2024 alkaen

VAKUUTUSSUHDE

Vakuutussuhde alkaa työsuhteen alkaessa (ei koske kesätyöntekijöitä) toimintapiirin yrityksessä. Kassan vakuutetut ovat myös eläkkeelle siirtyneet henkilöt sekä työttömät, joilla on oikeus Työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin (TTL.6 luku 9 §) ja vakuutussuhde on jatkunut vähintään 10 vuotta työsuhteen päätyttyä. Vakuutussuhde on pakollinen työssäkäyville, muille vakuutussuhde on vapaaehtoinen. Vakuutussuhteen jatkamisesta eläkeläisvakuutettuna on ilmoitettava ennen työsuhteen päättymistä.

VAKUUTUSMAKSU

Työsuhteessa olevan vakuutusmaksu on 1,3 % veronalaisesta tulosta, jonka työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä. Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 1,8 % bruttoeläkkeestä, jonka kassa perii kuukausittain suoramaksuna tai e-laskuna. Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavan vakuutusmaksu on 1,8 % eläkkeestä ja 1,3 % palkasta. Edut ovat kuin kokopäivätyössä olevalla vakuutetulla. Muun vakuutetun ja palkattomalla lomalla olevan vakuutusmaksu on 32€, jonka kassa perii kuukausittain suoramaksuna tai e-laskuna.

KORVAUSTEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Korvaushakemukset tulee jättää kassaan 6 kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvaus haetaan, on suoritettu. Korvaukset maksetaan vakuutetun pankkitilille. Laskut sairaanhoidosta, jotka kassa korvaa kokonaan voi jättää kassaan maksamattomina ennen eräpäivää. Kirjoita laskun päälle, jos se on maksettu.

Huom! toimisto-, palvelu-, kanta- ja vastaavat maksut eivät ole korvattavia. Mikäli palvelu on hankittu työnantajan tarjoaman henkilöstöetuuden (esim E-passi) perusteella, korvataan vakuutetulle vain omavastuuosuus.  Toimita aina myös lähete, mikäli korvaus edellyttää lääkärin määräystä.

Mikäli Kela-korvausta ei ole saatu suorakorvauksella palvelutuottajan kautta vakuutetut voivat tuoda maksetun laskun liitteineen kassaan. Sairauskassa voi hakea allekirjoitetulla valtakirjalla Kela-korvausta.

Korvauksien laskentasäännöissä otetaan huomioon bruttohinta ja Kelan mahdolliset korvaukset, eli prosenttikorvauksia ei välttämättä lasketa suoraan asiakkaan maksamasta hinnasta.


KASSAN MAKSAMAT ETUUDET

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia. Kun kysymys on tarveharkinnasta, pyydetään tarvittaessa asiantuntijalausunto.

-         Lääkärinpalkkiot

Julkisen terveydenhuollon hoitomaksut; poliklinikka-, päiväkirurgia-, päivystys-, sarjahoito- ja käyntimaksut korvataan kokonaan kaikille vakuutetuille.

Yksityisvastaanoton lääkäripalkkiot enintään 700€/lääkärikäynti, pientoimenpiteet enintään 700€/toimenpide. Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle vastaavasti 70 %, enintään 650€.

Yksityisvastaanoton laitosmaksuista korvataan 50% kuitenkin enintään 700€ kalenterivuoden aikana.

Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle 50%, enintään 650€.

-          Sairaalan hoitopäivämaksut

Korvataan kokonaan enintään 180 vuorokaudelta työsuhteessa oleville.

Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle 70 % enintään 120 vuorokaudelta. 

-          Lääkkeet (Sairauskassan sopimusapteekit löytyvät täältä)

Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta. Kelan 50€:n alkuomavastuuta ei korvata. Itsehoitolääkkeitä ei korvata.

a) Lääkärin sairauden hoitoon määrätyt reseptilääkkeet korvataan kokonaan.

b) Sairausvakuutuslain mukaan rajoitetusti perus- ja erityiskorvattavat lääkkeet korvataan silloin, kun siitä on myönnetty Kela-korvaus.

c) Lääkärin määräämät perusvoiteet, joista on myönnetty Kela-korvaus.

Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle korvataan 70 % lääkkeistä samoin ehdoin.

-          Röntgen- ja laboratoriotutkimukset              

Lääkärin määräämä röntgentutkimus korvataan enintään 700€ vuodessa työsuhteessa oleville. Eläkeläisille ja muulle vakuutetulle 70%, enintään 650€ vuodessa.

Lääkärin määräämä laboratoriotutkimus korvataan enintään 700€ vuodessa työsuhteessa oleville. Eläkeläisille ja muulle vakuutetulle 70%, enintään 650€ vuodessa.

-          Fysioterapia, hieronta ja jalkahoito

Lääkärin määräämästä fysioterapiasta, hieronnasta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoidosta peritystä maksusta korvataan työsuhteessa oleville 70 % enintään 18 hoitokertaa kalenterivuodessa. Lääkärin määräämästä lääkinnällisestä jalkahoidosta 70%.

Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle 50 % samoin ehdoin.        

-          Psykoterapia

Lääkärin määräämä Kela-korvattava psykoterapiahoito korvataan kokonaan kaikille.

-          Matkat

Kela-korvattavat matka korvataan kokonaan kaikille vakuutetuille. Matkakorvaukset on haettava ensin Kelalta. Toimita Kelan päätös tai Kela-taksikuitti sairauskassaan.

-          Apuvälineet

Lääkärin määräämistä apuvälineistä (esim. tukisukat, ranne- ja jalkatuet, jalkapohjalliset ja purentakisko) korvataan enintään 350€ kalenterivuodessa.

-          Silmälasit tai piilolinssit

Korvataan vuoden vakuutussuhteen jälkeen. Korvaus on enintään 350€ työsuhteessa oleville.

Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle 220€. Korvausta voi saada, joka toinen vuosi. Leasing tai vastaavilla palvelusopimuksilla hankittuja silmälaseja ei korvata.

Kolmen vuoden vakuutussuhteen jälkeen korvataan 700€ silmien laserleikkauksesta kertakorvauksena, kun leikkaus on näkökykyä korjaava. Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle 650€.

-          Hammashoito

Hammashoitona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä, hammasteknistä työtä ja suuhygienistillä käyntiä. Lisäetuutena korvataan vuoden vakuutussuhteen jälkeen enintään 350€ kalenterivuoden aikana annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.  Eläkeläis- ja muulle vakuutetulle enintään 220€ kalenterivuodessa.

-          Hautausavustus 500€ (lisätietoa löytyy täältä)

 

YLIMÄÄRÄINEN AVUSTUS KÄYTTÖRAHASTOSTA

Ylimääräistä korvausta myönnetään hallituksen harkinnan mukaan. Lisätietoja saa kassan henkilökunnalta.

ILMOITTAMINEN PALKATTOMASTA LOMASTA

Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta siltä ajalta, kun vakuutettu on työsuhteen päättymättä pitkäaikaisella palkattomalla lomalla. (esim. opiskelu, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, kuntoutustuki jne.). Vakuutetulle ei ole maksuvapautuksen tai maksun laiminlyönnin ajalta oikeutta kassan sääntöjen mukaisiin etuuksiin. Ilmoita aina kassalle palkattomasta lomasta.                

PÄÄTÖKSISTÄ VOI VALITTAA

Kaikista kassan antamista päätöksistä on valitusoikeus. Tarkempia tietoja valitusmenettelystä saa kassan toimistosta.

 

SÄÄNNÖT KOKONAISUUDESSAAN