Tervetuloa Sairauskassa Sellun kotisivuille!

AJANKOHTAISTA:

- Toimisto suljettu tammikuun ajan

Toimisto on suljettu tammikuun ajan vähentääksemme kontakteja seudun pahentuneen epidemiatilanteen vuoksi. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla, postitse tai jättää sairauskassan postilaatikkoon. Olemme tavoitettavissa puhelimitse myös, mikäli herää kysymyksiä. 

- Lakko tammikuu 2022

Sairauskassa Sellun sääntöjen mukaisesti kassa on käytettävissä kuten aiemmin kun kyse on kuukauden pituinen yhtäjaksoinen työnseisaus. Mikäli lakko pitkittyy tehdään hallituskokouksen jälkeen uusi päätös. 

Saamiemme tietojen mukaan työterveyspalvelut eivät ole lakon aikana lakossa olevien käytettävissä, mutta kassa korvaa akuutit kela-korvattavat sääntömukaiset yleis- ja erikoislääkäripalkkiot. 

- Vuoden 2022 yleisohjeet 

Ovat päivitetty ja löytyvät välilehdeltä "yleisohjeet 2022". Seuraavat muutokset on tehty 2022 vuodelle:

-  Yksityisten hoitolaitosten laitosmaksu lisätty korvauksen piiriin; laitosmaksuista korvataan 50%, enintään 600 euroa kalenterivuoden aikana molemmille jäsenryhmille

- Apuvälineiden (mukaan lukien tukisukat) kalenterivuosikohtainen korvaus on korotettu 300 euroon (prosenttiosuus poistettu) molemmille jäsenryhmille.

 

Välkommen till Sjukkassa Sellus hemsidor!

AKTUELLT:

- Kontoret stängt under januari

Vi håller kontoret stängd under januari för att minska kontakt under det försvårade epidemiläget i nejden. Ansökan kan sändas per e-post, post eller lämnas i sjukkassans postlåda. Vi betjänar även per telefon om det uppstår frågor.  

- Strejken januari 2022

Enligt Sjukkassan Sellus stadgar står kassan till förfogande som normalt när det är fråga om en månad kontinuerligt pågående strejk. Om strejken fortgår längre än så, tar styrelsen nytt beslut efter styrelsemöte. 

Enligt informationen sjukkassan fått är arbetshälsovården inte till förfogande för anställda som strejkar, men sjukkassan ersätter trots detta akuta FPA-avdragsgilla allmän- och specialläkararvoden inom ramen för sjukkassans stadgar.

- Allmänna anvisningarna för 2022 

Finns nu uppdaterade under fliken "allmänna anvisningar 2022". Följande ändringar har gjorts för år 2022:

- Anstaltsavgifter vid privata läkaranstalter ersätts numera till 50%, dock högst 600 euro per kalenderår för båda medlemsgrupperna

- Ersättning för hjälpmedel (inkl. stödstrumpor) har höjts till 300 euro per kalenderår (procentandelen har slopats) för båda medlemsgrupperna.