Tervetuloa Sairauskassa Sellun kotisivuille!

Välkommen till Sjukkassa Sellus hemsidor!


TIEDOTUS 

Sairauskassa on suljettuna kesällä v. 29-30 (19.7-31.7.2021) 

Laskut, jotka erääntyvät tänä aikana tulee toimittaa maksettuina. Merkitse laskulle, että se on maksettu, kuten yleisohjeessamme on ohjeistettu. Korvaushakemuksen voi jättää Wilhelminan ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon tai sähköpostilla sellu@sairauskassasellu.fi 

Toimisto muuttaa elokuussa keskustaan

Sairauskassan toimisto muuttaa elokuun alkupuolella kaupungin keskustaan. Uusi osoite tulee olemaan Kanavapuistikko 23 (ent. Drivers liikennekoulu). Toimiston edustalla on asiakaspysäköinti sekä asiakaspostilaatikko. Aukioloajat säilyvät toistaiseksi ennallaan. Tiedotamme tarkemman ajankohdan muuton lähestyessä. 

Mukavaa kesää toivottavat Sellun hallitus ja henkilökunta 


INFORMATION 

Sjukkassan är stängd under sommaren v. 29-30 (19.7-31.7.2021) 

Fakturor som förfaller under denna tid bör lämnas in betalda. Märk på fakturan att den är betald, såsom nämns i våra allmänna anvisningarna. Ersättningsansökan kan lämnas i postlådan bredvid Wilhelminas ytterdörr eller per e-post sellu@sjukkassansellu.fi 

Kontoret flyttar till centrum i augusti 

Sjukkassans kontor flyttar i början av augusti till stadens centrum. Nya adressen kommer att vara Kanalesplanaden 23 (f.d. Drivers trafikskola). Kundparkering samt kundpostlåda finns intill kontoret. Öppettiderna bibehålls tillsvidare. Vi informerar närmare om tidpunkt när flytten närmar sig. 

Trevlig sommar önskar Sellus styrelse och persona