Yleisohjeet 2022

1.1.2022

JÄSENYYS

Jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa toimintapiirin yrityksessä. Ei koske kesätyöntekijöitä. Kassan jäseniä ovat myös eläkkeelle siirtyneet henkilöt sekä työttömät, joilla on oikeus Työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin (TTL.6 luku 9 §) ja jäsenyys on jatkunut vähintään 10 vuotta työsuhteen päätyttyä. Jäsenyys on pakollinen työssäkäyville, muille jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenyyden jatkamisesta eläkeläisjäsenenä on ilmoitettava ennen työsuhteen päättymistä.

JÄSENMAKSU

Työsuhteessa olevan jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta tulosta, jonka työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 2 % eläkkeestä, jonka kassa perii kuukausittain suoramaksuna tai E-laskuna. Osa-aikaeläkkeellä olevan jäsenmaksu on 2 % eläkkeestä ja 1,4 % palkasta. Edut ovat kuin kokopäivätyössä olevalla jäsenellä. Ulkojäsenen ja palkattomalla lomalla olevan jäsenmaksu on 32 euroa, jonka kassa perii kuukausittain suoramaksuna tai E-laskuna.

KORVAUSTEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Korvaushakemukset tulee jättää kassaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvaus haetaan, on suoritettu.  Korvaukset maksetaan jäsenen pankkitilille. Laskut sairaanhoidosta, jonka kassa korvaa kokonaan, voidaan jättää kassaan maksamattomina. Kirjoita laskun päälle, jos se on maksettu. Kuittia ei tarvita. Huomaa, että toimisto-, palvelu- ja vastaavat maksut eivät ole korvattavia. Jos SVL-korvaus ei ole saatu suorakorvauksella palvelutuottajan kautta, työssä käyvät jäsenet voivat tuoda maksetun laskun liitteineen kassaan. Sairauskassa hakee valtakirjalla SVL-osuuden Kelalta. Muista allekirjoittaa valtakirja.
Eläkeläis- ja ulkojäsenet tulee ensin itse maksaa sairaanhoitokulunsa ja hakea mahdollinen sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kelalta.  Omavastuukuitin tai Kelapäätöksen perusteella korvataan lisäetuutta.


KASSAN MAKSAMAT ETUUDET
Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia.  Kun kysymys on tarveharkinnasta, pyydetään tarvittaessa asiantuntijalausunto.

Lääkärinpalkkiot
Julkisessa terveydenhuollossa perittävät hoitomaksut; poliklinikka-, terveyskeskus-, päivystysmaksut ja hoitajakäynnit korvataan kokonaan molemmille ryhmille.
Erikoislääkärinpalkkiot yksityisvastaanotolla korvataan enintään 600 €/käynti työssäkäyville. Eläkeläis- ja ulkojäsenille korvataan 70 %, enintään 600 €/käynti.
Laitosmaksuista korvataan 50%, kuitenkin enintään 600€ kalenterivuoden aikana molemmille jäsenryhmille.
Lääkkeet
Lääkeoston 50 euron alkuomavastuuta ei korvata. Alkuomavastuu maksetaan apteekille kerran kalenterivuodessa ja ylittävistä kustannuksista sinulle maksetaan lääkekorvauksia normaalisti. Korvattavan valmisteen tulee löytyä kelan ylläpitämästä lääketietokannasta.
a) Korvataan lääkärin sairauden hoitoon määräämät reseptilääkkeet kokonaan. Reseptillä kirjoitettuja itsehoitolääkkeitä ei korvata, jos niitä voi ostaa myös ilman reseptiä.
b) sairausvakuutuslain mukaan rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet silloin, kun korvausta on myös saatu sairausvakuutuslain nojalla.
c) lääkärin määräämät perusvoiteet, kun ne ovat myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. 
Eläkeläis- ja ulkojäsenille korvataan 70 % lääkkeistä samoin ehdoin.

Sairaalan hoitopäivämaksut
Korvataan kokonaan enintään 180 vuorokaudelta työsuhteessa oleville ja 70 % enintään 120 vuorokaudelta eläkeläis- ja ulkojäsenille.
Röntgen- ja laboratoriotutkimukset              
Lääkärin määräämä röntgentutkimus korvataan enintään 600 € vuodessa työsuhteessa oleville, ja 70 % enintään 600 € vuodessa, ulko- ja eläkeläisjäsenille.
Lääkärin määräämä laboratoriotutkimus korvataan kokonaan työsuhteessa oleville ja 70 % eläkeläis- ja ulkojäsenille. 
Fysioterapia ja hieronta
Lääkärin määräämästä fysioterapiasta, hieronnasta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoidosta peritystä maksusta korvataan työsuhteessa oleville 70 % enintään 18 hoitokertaa kalenterivuodessa ja eläkeläis- ja ulkojäsenille 50 % samoin ehdoin. Fysioterapia vesialtaassa korvataan silloin kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.     
Psykoterapia
Lääkärin määräämästä psykoterapiahoidosta 70 % enintään 26 hoitokertaa kalenterivuodessa, kun hoito on myös svlain nojalla korvattava. Eläkelais- ja ulkojäsenille 50 % samoin ehdoin.
Matkat
Korvataan kokonaan kaikille jäsenryhmille, mikäli matka on sairausvakuutuslain mukainen. Matkakorvaukset on haettava suoraan Kelalta. Toimita päätös sairauskassaan.
Apuvälineet
Apuvälineenä korvataan esim. tukisukat, ranne- ja jalkatuet, jalkapohjalliset edellyttäen, että ne ovat lääkärin määräämiä. Maksimimäärä kalenterivuodessa on 300 euroa
Silmälasit tai piilolinssit
Korvataan yhden vuoden jäsenyyden jälkeen. Korvaus on enintään 300 euroa työsuhteessa oleville ja 200 euroa eläkeläis- ja ulkojäsenille. Korvausta voi saada, joka toinen vuosi. Kolmen vuoden jäsenyyden jälkeen korvataan 600 € silmien laserleikkauksesta kertakorvauksena, kun leikkaus on näkökykyä korjaava.
Hammashoito
Hammashoitona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimen-piteitä, hammasteknistä työtä ja suuhygienistillä käyntiä. Lisäetuutena korvataan vuoden jäsenyyden jälkeen enintään 300 euroa kalenterivuoden aikana annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.  Vastaavasti korvataan eläkeläis- ja ulkojäsenille enintään 200 euroa kalenterivuodessa.
Hautausavustus
Avustuksen summa on 300 euroa kaikille jäsenryhmille.


YLIMÄÄRÄINEN AVUSTUS KÄYTTÖRAHASTOSTA
Ylimääräistä korvausta myönnetään hallituksen harkinnan mukaan. Lisätietoja saa kassan toimistosta.

ILMOITTAMINEN PALKATTOMASTA LOMASTA
Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta siltä ajalta, kun jäsen on työsuhteen päättymättä pitkäaikaisella palkattomalla lomalla. (esim. opiskelu, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, jne.).
Jäsenellä ei maksuvapautuksen tai maksun laiminlyönnin ajalta ole oikeutta kassan sääntöjen mukaisiin etuuksiin. Ilmoita aina kassalle palkattomasta lomasta!        

PÄÄTÖKSISTÄ VOI VALITTAA
Kaikista kassan antamista päätöksistä on valitusoikeus. Tarkempia tietoja valitusmenettelystä saa kassan toimistosta.